• امروز : شنبه 1399/12/09
عضویت افراد حقیقی

اطلاعات هویتی

*
*
*
*
*
جهت آپلود فایل بر روی آیکن کلیک نمایید.
*
جهت آپلود فایل بر روی آیکن کلیک نمایید.

اطلاعات کارت بازرگانی

*
*
*
*
جهت آپلود فایل بر روی آیکن کلیک نمایید.

اطلاعات تماس

*
*
*
*
*
*
*

زمینه های فعالیت *

برای ثبت زمینه فعالیت جدید بعد از انتخاب نوع فعالیت و زمینه فعالیت و وارد کردن توضیحات در سطر اول بر روی دکمه + کلیک نمایید
برای حذف زمینه فعالیت در هر ردیف بر روی دکمه حذف در ستون عملیات همان ردیف کلیک نمایید

# نوع فعالیت زمینه فعالیت توضیحات عملیات
+

تمایل به عضویت در کمیته یا کمیسیونهای تخصصی

قوانین و مقررات

اینجانب ، اعضا هیات مدیره و کارکنان  این شرکت تعهد می نماید کلیه مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین را رعایت کرده و ضمن رعایت شئونات به تذکرات داده شده توسط اتاق توجه خاص نماید ، در غیر اینصورت هیات مدیره اتاق مختار است عضویت این شرکت /اینجانب در اتاق ایران و چین را ابطال نماید. (تبصره 3 ماده 13 اساسنامه اتاق ایران و چین)
در صورتیکه به هر دلیلی کارت بازرگانی صادره از اتاق ایران اینجانب از اعتبار ساقط گردد، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می تواند نسبت به ابطال  عضویت اینجانب /این شرکت  اقدام نماید.

*
*
جهت آپلود فایل بر روی آیکن کلیک نمایید.