• امروز : يکشنبه 1402/09/19

قبل از تکمیل فرم عضویت موارد زیر را به دقت مطالعه و سپس اقدام نمایید:

الف- (امکان عضویت صرفا برای دارنده کارت بازرگانی (مدیر عامل) امکان پذیر است).

ب- تمامی مدارک زیر می بایست به صورت کامل بارگزاری و ارسال شود.
1-اسکن کارت ملی دارنده کارت بازرگانی
2-اسکن کارت بازرگانی معتبر و یا کارت عضویت معتبر در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران
3-عکس رنگی زمینه روشن با سایز 3*4
4-اسکن روزنامه رسمی ثبت شرکت و تغییرات

نکته- پس از تکمیل اطلاعات سامانه به شما کد رهگیری خواهد داد و پس از تایید کمیته عضویت جهت پرداخت حق عضویت و ارائه اصل مدارک از دبیرخانه اتاق با شما تماس گرفته خواهد شد.

ج- با توجه به اینکه برخی اطلاعیه ها فقط به شرکتهای مرتبط ارسال می شود لطفا در خصوص زمینه فعالیت دقت نمایید: